Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Saar aan Huis app

Je kunt van de Saar aan Huis app gebruik maken voor het registreren van de uren. De app is te downloaden uit de Apple app store en uit de Google Play store.

__________________________________________________________________________________________________

6 januari 2022

Er is een update van de Saar aan Huis app. De app wordt automatisch bijgewerkt indien je dit zo hebt ingesteld. Anders zal de app handmatig bijgewerkt moeten worden op de gebruikelijke manier. In deze update zijn de volgende zaken gerealiseerd:

  • Cliënten kunnen gefilterd worden op 'Actief' en 'Niet actief'

  • Tijdregistratie is nu alleen mogelijk voor actieve cliënten

  • Tijdschrijven is nu alleen mogelijk op actieve contracten

  • Het is nu toegestaan om 'nul uren' in te dienen.

  • Foutmeldingen zijn beter zichtbaar

_________________________________________________________________________________________________

Instructie

PDF
nameApp quick reference card.pdf

Ui button
colororange
titleDownload
urlhttps://saaraanhuis.atlassian.net/wiki/download/attachments/1759084581/App%20quick%20reference%20card.pdf?api=v2

Urenportaal

Dienstverlening aan Huis

Je werkt via Saar aan Huis onder de zgn constructie ‘dienstverlening aan huis’. Dat wil zeggen dat je een beperkte arbeidsovereenkomst hebt met de Cliënt voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De inkomsten die je verdient via Saar aan Huis, dien je zelf op te geven bij de belastingdienst. Dit doe je bij de inkomstenbelasting onder de rubriek ‘inkomsten uit overig werk’.

Ten behoeve hiervan verstrekt Saar aan Huis jou als Saar eenmaal per kalenderjaar een opgave van de door jou, uit naam van de Cliënt, uitbetaalde vergoedingen. Deze jaaropgave is te vinden in je Saar aan Huis portaal onder [downloads].

Eventueel gemaakte beroepskosten (zoals bv. het aanvragen van een VOG, reiskosten, telefoonkosten) kun je opgeven als kostenpost.

Een eventuele aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen is voor je eigen rekening.

PGB

Als je betaald wordt uit een PGB budget en servicekosten betaald aan Saar aan huis, kunnen je deze kosten ook aftrekken.

Instructie

Klik op de afbeelding hiernaast. Je kunt hier inloggen met de ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen zie je direct een handleiding. Het systeem is gebruiksvriendelijk en maakt het registreren van uren eenvoudig.

Let op:
• Mocht je bij meerdere cliënten werken, dan dien je per cliënt je uren in te vullen. Je likt op nieuwe urenregistratie en bij [contract] klik je op de cliënt waar je de gewerkte uren voor gaat invullen.
• Let bij het invullen op dat je niet meer dan 3 dagen per week bij 1 en dezelfde cliënt kan invullen.
• Mocht je een maand niet werken dan toch je urenstaat invullen met "nul" uren en verzenden.
• Wanneer je bij afwezigheid zelf een vervangende Saar regelt voor jouw cliënt zul je dit moeten melden aangezien wij een extra koppelingen moeten aanmaken in het systeem.
• Vul de begin en eindtijd in, het systeem berekent zelf de uren. (graag op kwartier afronden). Na het invullen van alle gewerkte uren aan het eind van de maand, controleer je of het klopt, slaat het op en klikt vervolgens op het pijltje om te verzenden. Vervolgens zie je bij [overzicht] “wacht op akkoord” staan. Als de urenregistratie eenmaal verzonden is, is het niet meer mogelijk de urenregistratie te wijzigen, tenzij de cliënt de uren “niet voor akkoord” verklaart en je de urenregistratie terugkrijgt per mail.
• Indien je kilometers gereden hebt met de cliënt en deze wilt declareren (€0,19 per km), dan kun deze onderaan de urenregistratie, bij ‘onkostendeclaraties’ invullen. Bij omschrijving graag specificeren (datum + aantal km x €0,19) en vervolgens dit bedrag bij “bedrag” invullen. Indien je meerdere kilometer declaraties hebt, kun je deze toevoegen.
• Mocht je andere onkosten hebben, dit graag onderling met de cliënt verrekenen.
• De urenstaat dient vóór 4de van elke nieuwe maand verzonden te worden. Jouw cliënt krijgt ook drie dagen de tijd om de urenstaat goed te keuren. Zodra de factuur door cliënt betaald is, kunnen we jou ook gaan uitbetalen.
• Uitbetalingen kunnen iedere donderdag plaatsvinden. Via de mail krijg je een uitbetalingsspecificatie. Deze is tevens terug te vinden onder het kopje ‘financieel’. (Cliënten die niet op tijd betalen, krijgen binnen 7 werkdagen van ons een herinnering)
• Indien je op een officiële feestdag werkt, ontvang je een toeslag van 20%.
• Een jaaroverzicht is te vinden onder ‘Downloads’.