Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Loonbelastingformulier alleen te gebruiken in samenspraak met je vestigingsmanager, niet bij dienstverlening aan huis gebruiken.

View file
namemodel_opgaaf_gegevens_loonheffingen.pdf


Indien je in loondienst bent bij Saar aan Huis, dan kun je je loonstrook verkrijgen via de http://www.apploon.nl of download de app LOONapp :

Image Removed

op je telefoon. De inloggegevens hiervoor worden de eerste keer via een email verstrekt. (check hiervoor ook je spam).

Image Added

Hieronder informatie betreffende de inhouding van loonbelasting en premies indien van toepassing: